Until the end of the world (1993-)

video, oorspronkelijk 30 minuten

fragment 10 minuten