Ritual for the imaginative mind in 4 fases and 3 frases

een grafische partituur, 16 pag. (1993)

De publicatie ‘Ritueel van de thuiskomst‘ is uitgegeven ter gelegenheid van de presentatie van Petra van der Schoots ‘Ritueel van de Thuiskomst’ in het HCAK. Het is echter geen documentatie van het tentoongestelde werk, maar een andere verschijningsvorm ervan: dit boekje is dus evenzeer ‘het werk’. [..] Petra van der Schoot hanteert verschillende media: zij heeft zowel de kunstacademie als het conservatorium doorlopen; zij heeft ook ervaring met het theater [..] Die meerzijdige begaving speelt ook door in het ‘Ritueel van de Thuiskomst’. Het is zowel een partituur, een performance als een beeldend kunstwerk. Het is een reis van buiten naar binnen, letterlijk, maar ook als metafoor. Het bestaat uit drie ‘schillen’: de stad (de dagelijkse leefomgeving), het huis (het thuis, de haven) en de geest (het innerlijk). Of, in metaforische termen: de fysieke, zintuiglijke ervaring, de reflectieve, verstandelijke ervaring en de spirituele, mystieke ervaring. Het werk beweegt zich van macro- naar micro.niveau (en tegelijkertijd in omgekeerde richting: ’the universe in a grain of sand’). Het is een ‘rite de passage’. (Philip Peters, inleiding publicatie)

                                                                                                                                      *** 

 Ritueel van de thuiskomst probeert in een uit- en thuisplan een verband te leggen tussen de verschillende instrumentele waarden van enerzijds het oog, anderzijds het oor, om daarmee een route te schetsen van de wandelweg waartoe deze twee ontvangers/vertalers van signalen ons ritueel aanzetten in de richting van een punt diep in onszelf waar de wens huist dat alles uiteindelijk onafscheidelijk bij elkaar komt. Waar het oog zichzelf tegenover de wereld plaatst, afstand zoekt om overzicht te krijgen, daarbij het directe fysieke contakt verliest, richt het oor zich naar binnen om in het centrum van de ervaring verbinding te zoeken met het geheel. (P van der Schoot)

vergelijkbare werken