Er brandt Licht in de toren,

Gevallen Kamers III

 

Locatie: Toren van Nes, Ameland november 2021

Installatie van repen stof en huisraad en partituur.

Torenruimte 4 x 4x 4  m

Er brandt licht in de toren‘, beeldsequence bestaande uit 6 tekeningen. Print op acrylglas.        

– Er Brandt Licht in de Toren

-Gevallen Kamers III, November 2021, Nes. Ameland.

Er is een vouwblad van de 6 tekeningen beschikbaar.

Als u er een thuisgestuurd wilt krijgen (€ 7,50+ verzendkosten) kunt u mij mailen via info@petravanderschoot.nl

 

 De installatie Gevallen Kamers in de toren, toont als iedere kamer een interieur, een verzameling huishoudelijke objecten die zijn samengebracht. Het gebaar van samenbrengen bepaalt de dynamiek van de kamer; het spoor van een mentale handeling, een keer op keer aftasten, zich eigen maken van de materie; objecten, gedachten, betekenis, door er als het ware een web omheen te spinnen.

Maar niet de objecten zijn gevallen, de objecten zijn van zichzelf immers neutraal; het is het web dat valt, het resultaat van deze compulsieve activiteit van vergaren, verband en houvast zoeken dat z’n vanzelfsprekendheid blijkt te hebben verloren.

 

Wegens ziekte ben ik een lange periode uit de roulatie geweest. Het opmerkelijke van deze tijd is dat door de krankzinnige achtbaan van emoties en medische zorg die over me heen kwam, er iets met me gebeurde waardoor ik het gevoel had ver boven de zaken uitgetild te worden. Ik voelde me met zon overgoten. Een bepaalde zorgeloosheid leverde een helder perspectief.

Na deze periode zak ik weer langzaam terug in mijn oude innerlijke omgeving waarvan ik vergeten was dat ik ze had achtergelaten, maar nu met een andere blik om te gaan huishouden. Tegelijkertijd vraag ik me met grote verwondering maar ook dankbaarheid af wat er nu precies is gebeurd. Verlicht zijn, zo mijmer ik, is mogelijk niet iets bovennatuurlijks maar wellicht een juist perspectief op wie je bent; niet een identificatie met het materiële, met je lichaam en alles wat we individueel vergaren, maar een identificatie met de drijvende kracht die we zijn.

 

De toren symboliseert de mens, als een palet van mogelijkheden, met z’n vele innerlijke niveaus van bewustwording en perceptie. De toren neemt de hoogte in, om vervolgens de blik naar beneden en vooral in de verte te kunnen richten. Het gaat hier om een beweging van buiten naar binnen, van beneden omhoog en andersom. Zowel aan de solide voet van de toren als in het subtiele ruim van het uitkijkpunt delen we de wereld. De toren zelf is de afzondering, symboliseert als het ware het persoonlijke pad dat ieder van ons verticaal bewandelt. Je zou het kunnen zien als een vat waarbinnen door middel van perceptie aan innerlijkheid wordt gespaard. Op het laagste niveau van dit vat huist de Gevallen Kamer….

 

De zes schetsen vormen samen een partituur; je zou het een voorstel voor een mechanica van het innerlijk kunnen noemen. Want waar we de buitenwereld tot op microscopische niveau met beelden hebben behangen, blijft onze binnenwereld nog steeds raadselachtig vaag.

Deze partituur vormt een speelse handleiding voor een complex ongearticuleerd gebeuren van gevoelens, emoties en percepties, vanuit de behoefte het met concrete beeldtaal te demystificeren.  Alle in essentie betrokken elementen komen er in geïdealiseerde vorm in terug; De buitenlucht, de wolken, de zon en het universum, de wake-up call naar het ondergrondse, en alles wat zich door de wind en de tijd, concreet en figuurlijk voortbeweegt.

De toren/ het vat, tekent z’n contour uiteindelijke daar waar de horizontale blik op de buitenwereld de blik op het innerlijk verticaal kruist. Wat aan de toren voorbij trekt noemen we concreet wat in de toren wordt opgebouwd noemen we verbeelding. Dit suggereert een denken van buiten naar binnen…waar het buiten binnen een verleden stapelt, terwijl ik de verbeelding juist graag zou zien als het deel van onszelf dat op het hoogste niveau aan de toekomst raakt. In wezen is er geen buiten en binnen, is alles vanuit dit oogpunt verbeelding en van dezelfde makelij.; wijzelf het medium…wellicht ook de boodschap.

 

Er Brand Licht in de Toren is een verdieping van Gevallen Kamers I en II en een eerder grafische werk Wandperformance, Ritueel van de Thuiskomst dat in boekvorm is verschenen.

 

Petra van der Schoot, Den Haag.