Verbeeldings
instructies:
Plan1:
Trajekt
Plan2:
Richtsnoer
Plan3:
Opstijgen
Plan4:
Indalen
Plan5:
Afdalen
mechanisch
indalen
rust.